Er du kommet til skade?

Er du kommet til skade og har du brug for Advokatbistand?

Det vigtigst efter du er kommet til skade er dog først og fremmest kontakt med en læge af helbredsmæssige og bevismæssige årsager – dernæst vurdering af om du har behov for advokatbistand og rådgivning.

Erstatningen efter en ulykke kan være afgørende for din økonomi og fremtid alt efter skadens omfang. Det kan være alt fra mindre skader til de mere voldsomme skader. Ligeledes er piskesmæld en hyppig skadesfølge bl.a. ved trafikulykker.

Desværre oplever mange, at de løber panden mod en mur, når de skal have udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet eller ved kontakten til kommunen i forbindelse med sygedagpenge og pension.

Mange går glip af den erstatning, som de har krav på, fordi de ikke søger den rette rådgivning i tide, når de er kommet til skade.

Det betaler sig at kontakte en specialiseret erstatningsadvokat så tidligt som mulig, når skaden er sket.

Hvad koster det?

I mange tilfælde, vil advokatomkostningerne blive helt eller delvist dækket af forsikringsselskabet eller ved fri proces eller retshjælpsforsikring, såfremt sagen ender med at gå i retten. Læs mere herom under ”Advokatomkostninger”.

  • Vi hjælper dig med at anmelde skaden
  • Vi hjælper med valg af uafhængig speciallæge
  • Vi hjælper dig med at opgøre dine krav
  • Vi beregner og sørger for udbetaling af evt. tabt arbejdsfortjeneste
  • Vi sørger for udbetaling af a contoerstatning
  • Vi sørger for, at du får den erstatning, som du har krav på
  • Vi gennemgår dine ulykkesforsikringer og anmelder evt. krav
  • Vi rådgiver i forbindelse med sygedagpenge, arbejdsprøvning og pension
  • Vi varetager erstatningssager fra hele landet
  • Vi yder TOTALRÅDGIVNING i forhold til din situation

Vi vurderer din sag gratis!

Har du været udsat for en færdselsulykke, arbejdskade, patientskade eller anden personskade tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag. Du modtager vores vurdering af dine erstatningsmuligheder og sagens forløb. Læs mere...

Vi holder dig løbende opdateret

Har du været udsat for en færdselsulykke, arbejdskade, patientskade eller anden personskade tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag. Du modtager vores vurdering af dine erstatningsmuligheder og sagens forløb. Læs mere...

Sagsomkostningerne dækkes for det meste af din forsikring

Har du været udsat for en færdselsulykke, arbejdskade, patientskade eller anden personskade tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag. Du modtager vores vurdering af dine erstatningsmuligheder og sagens forløb. Læs mere...